Vår visjon

VI SKAPER Verdifull jobb til alle

Attende tilbyr produkter og tjenester med høy kvalitet, produsert av arbeidstakere med behov for tilrettelegging. Attende bygger på idéen om at verdier skapes i samspill mellom marked, samfunn og mennesker – og at alle kan bidra. Vårt samfunnsansvar handler om å inkludere mennesker med ulike utfordringer og både gi og skape verdi gjennom meningsfylt arbeid.

Attende as er et ideelt aksjeselskap. Stavanger kommune, Sandnes kommune og Rogaland fylkeskommune eier til sammen 87 %. Øvrige mindre eiere er organisasjoner og lag, samt mindre kommuner i distriktet. 

ANSATTE

Hos oss handler alt om å skape faglig og personlig mestring, yrkesstolthet og arbeidsglede. Per i dag omfatter vårt samfunnsansvar i alt 350 mennesker.