Vår visjon: Verdifull jobb til alle!

Attende er en moderne industribedrift som løser oppgaver og skaper verdier for kunder i både privat og offentlig sektor. Likevel er ikke Attende helt som andre bedrifter. Staben vår består for det meste av mennesker som av en eller annen grunn ikke får, eller har vanskeligheter med å få, innpass i ordinært arbeidsliv.

Attende as er et ideelt aksjeselskap. Stavanger kommune, Sandnes kommune og Rogaland fylkeskommune eier tilsammen 87 %. Øvrige mindre eiere er organisasjoner og lag, samt mindre kommuner i distriktet.

I utøvelsen av vårt samfunnsansvar tilbyr vi tilrettelagte arbeidsplasser med ulik varighet. Noen deltakere skal tilbake til jobb eller skole, mens andre har vår bedrift som permanent arbeidsplass. Felles for alle er at de bidrar med verdiskapning gjennom vår produksjon av varer og tjenester.

Hos oss handler alt om å skape faglig og personlig mestring, yrkesstolthet og arbeidsglede. Per i dag omfatter vårt samfunnsansvar i alt 350 mennesker. Vi vet at alle er gode til noe, og tilrettelegger oppgaver og prosesser slik at alle kan involveres.

Attendes innovative forretningsmodell gir resultater. Aller tydeligst ser man det på våre medarbeidere når de er i full gang med jobben sin, drevet frem av mestring, stolthet og glede. En liten digresjon som forteller mye, er at våre folk hater ferier…

Alle våre produkter og tjenester selges i markeder i direkte konkurranse med andre ”ordinære” bedrifter.

Vår siste kundeundersøkelse viser at våre kunder velger oss på leveringsdyktighet, pris, kvalitet, service, fleksibilitet og arbeidsglede. Som kunde av Attende er du ikke bare garantert høy kvalitet på innkjøpene dine, du er også med og tar et samfunnsansvar gjennom å gi arbeid til mennesker som står utenfor ordinært arbeidsliv.

Les mer om:

Har du lyst til å vite mer om hvordan vi jobber,
er du hjertelig velkommen på omvisning og besøk.

Vennligst kontakt Åse Mari Frøyen Voll på telefon 922 24 941
eller epost ase.mari.froyen.voll@attende.no