Med historien i ryggen, og fremtiden i siktet

Det var en gang…
Slik kunne vi gjerne startet denne historien, for det er på mange måter et eventyr alt som har skjedd, og som har ført frem til det vi kjenner som den moderne industribedriften Attende av i dag. Eventyret har vart gjennom hele det 20. århundret og preges av både entusiastiske ildsjeler og foreninger, politiske føringer samt overtakelser og sammenslåinger.

På mer enn en måte startet det hele i 1956, da det ble etablert et flott dagtilbud for mennesker med psykisk utviklingshemming i Stavangers østre bydel. Ramsvik skole og daghjem var navnet, og menneskene bak var drevet av troen på at alle mennesker kan utvikle seg når forholdene blir tilrettelagt og tilpasset. Dette var nye tanker den gang, og trenden fortsatte.

Utover 1960-tallet vokste det frem en forståelse av at psykisk utviklingshemmede ikke bare var opplæringsdyktige, som det het den gang, men også i stand til å kunne jobbe. Mange var likevel skeptiske, både blant foreldre og fagfolk.

Forus Industri var en av cirka 100 bedrifter som ble etablert i Norge tidlig på 60-tallet med mål om å sysselsette yrkeshemmede. Det som Forus Industri nok er best kjent for i vårt distrikt, er produksjon og utlevering av bilskilt for Vegvesenet.

Haugåsen Produksjons Verksted, eller «PV-bedriften» som den het på folkemunne, ble etablert på Åsen i 1981. Verkstedet var tilknyttet Diakonforbundet i starten. Året etter medførte HVPU reformen at Rogaland fylkeskommune overtok eierskapet. I 1991 overtok Stavanger kommune eierskapet. Fra 1993 tester man tiltak for å få flere ut i ordinært arbeidsliv. Og det er her Attende-modellen slik vi kjenner den i dag begynner å ta form. I 1993 søkte bedriften om å bli arrangør for et nytt og kontroversielt tiltak som het Arbeid med Bistand. Metodikken gikk ut på å lære utviklingshemmede opp til å utføre praktiske arbeidsoppgaver i eksterne bedrifter. Såkalt ”Place and train”. Prosjektet var en stor suksess, selv om mange var skeptiske i starten. I 1994 skiftet de navn til Invivo.

Eventyret vårt inneholder også overtakelser av andre bedrifter, noen av disse har egne, lange historier. Svithun, som ble startet i 1919 og overtatt av Forus Industri i 1999, er et eksempel. Etter å ha laget sykler og barnevogner siden starten, dreide produksjonen over mot sykehusartikler på 1950-tallet. I dag leverer Attende førsteklasses utstyr til sykehus og helseforetak under Svithun navnet.

Elvarm er en annen lokal merkevare som i dag er i vårt eie. Deres produksjon av elektriske varmeovner startet i 1928. Invivo startet samarbeidet med Elvarm i 1998, før de kjøpte bedriften i 2003.

I 2013 ble Forus Industri fusjonert sammen med Invivo, og ble til Attende AS, som er vårt navn i dag. Selv om mye har skjedd på veien, er Attende fortsatt en arbeidsplass for de som har vanskeligheter med å få innpass i det ordinære jobbmarkedet, og en leverandør av produkter og tjenester som konkurrerer på lik linje med andre ordinære bedrifter.

Nå skal ikke vi spå fremtiden, men såpass kan vi si, eventyret vårt er fortsatt spennende og langt fra ute…