Tilbake i jobb, tilbake til livet

Attende jobber for at personer som av en eller annen grunn har falt utenfor arbeidslivet, skal komme tilbake i jobb. Vi har jobbet etter Supported Employment metoden (SE) siden 1996. Supported Employment bygger på prinsipper om «raskt i jobb» og «place & train» i ordinært arbeidsliv. Metodikken omfatter interessekartlegging, karriereplanlegging, jobbsøk, jobbutvikling, samarbeid med arbeidsgivere, samt oppfølgingsstøtte til arbeidstaker, arbeidsgiver og kolleger. Metodikken omfatter også fremgangsmåter for å bygge varige og gode relasjoner med arbeidsgivere. Emnet bygger på internasjonal forskning, kvalitetskriterier og European Union of Supported Employments «femtrinnsprosess for Supported Employment».

Vårt tilbud er organisert gjennom følgende tiltak:

Arbeidsforberedende trening (AFT)
Arbeidsforberedende trening er et tiltak for de som trenger å jobbe i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø for å komme i gang. Tiltaket skjer både i, og utenfor det tilrettelagte miljøet, før man går over i arbeidstrening hos bedrifter i ordinært arbeidsliv.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Hvis man har innvilget uføretrygd, men ønsker en tilrettelagt arbeidsplass, kan man gjennom NAV søke og bli ansatt i tiltaket «Varig tilrettelagt arbeid». Her vil arbeidsoppgavene tilpasses den enkeltes behov.

Tilbakeføring gjennom arbeid, fritid og utdanning (TAFU)
Gjennom TAFU er målet å føre tidligere straffedømte tilbake til samfunnet. Deltakerne får hjelp til utdannelse og til å skaffe seg arbeidspraksis. På lengre sikt er målet med tiltaket varig arbeid.

Studie med støtte (SMS)
Studier med støtte er et tilbud til de som har en moderat til alvorlig psykisk lidelse, som samtidig har behov for støtte til å gjennomføre høyere utdanning.

Er du student eller jobbsøker, eller lurer på om
vårt tilbud kan være noe for deg?

Sjekk NAV sine nettsider eller kontakt Åse Mari Frøyen Voll
på telefon 922 24 941
eller epost ase.mari.froyen.voll@attende.no