Om oss

Med blikket rettet fremover

Det hele startet i 1956, da det ble etablert et flott dagtilbud for mennesker med psykisk utviklingshemming i Stavangers østre bydel. Ramsvik skole og daghjem var navnet, og menneskene bak var drevet av troen på at alle mennesker kan utvikle seg når forholdene legges tilrette. Dette var den gang nye tanker.

Utover 1960-tallet vokste det frem en forståelse  av at psykisk utviklingshemmede ikke bare var opplæringsdyktige, som det het den gang, men også i stand til å kunne jobbe. Mange var likevel skeptiske, både foreldre og fagfolk.

Forus Industri var en av omlag 100 bedrifter som ble etablert i Norge tidlig på 60-tallet med mål om å sysselsette yrkeshemmede. Det som Forus Industri nok er best kjent for i vårt distrikt, er produksjon og utlevering av bilskilt for Vegvesenet.

Haugåsen Produksjonsverksted ble etablert på Åsen i 1981. Verkstedet var tilknyttet Diakonforbundet i starten. Året etter overtok Rogaland fylkeskommune eierskapet. I 1991 overtok Stavanger kommune eierskapet. Fra 1993 tester man tiltak for å få flere ut i ordinært arbeidsliv. Og det er her Attende-modellen slik vi kjenner den i dag begynner å ta form. I 1993 søkte bedriften om å bli arrangør for et nytt og kontroversielt tiltak som het Arbeid med bistand. Metodikken gikk ut på å lære utviklingshemmede opp til å utføre praktiske arbeidsoppgaver i eksterne bedrifter. Såkalt ”Place and train”. Prosjektet var en stor suksess, selv om mange var skeptiske i starten. I 1995 skiftet de navn til Invivo.

I 2013 ble Forus Industri fusjonert med Invivo, og ble til Attende AS, som er vårt navn i dag. Selv om mye har skjedd på veien, er Attende fortsatt en arbeidsplass for de som har vanskeligheter med å få innpass i det ordinære jobbmarkedet, og en leverandør av produkter og tjenester som konkurrerer på lik linje med andre ordinære bedrifter.