Tidewave – en teknologisk revolusjon i kampen mot liggesår

 

Tidewave er historien om tre masterstudenter som fant en gammel oppfinnelse i kjelleren og utviklet idéen til en moderne teknologibedrift med internasjonale ambisjoner.

Den bergenske oppfinneren, Audun Haugs, jobbet med mange ulike innovasjonsprosjekter – alt fra selvvannende potter til utstyr for olje- og gassindustrien. Han hadde laget prototyper og testet ut mange av produktene. Da Audun døde, ble mange av disse liggende i kjelleren og glemt.

Helt til en dag da hans barnebarn, Elen Haugs, ble mer nysgjerrig på den ene oppfinnelsen. Det var en madrass som ble laget for å hindre sengeliggende pasienter å få liggesår. Sammen med sine medstudenter Bjørn Lorentzen og Nina Fagerheim Åmodt meldte de seg på en konkurranse gjennom Start UIS og begynte på utviklingen av en ny og forbedret madrass. Det ble til et unikt produkt som hindrer trykksår og vender brukeren i sakte tempo fra side til side uten at pasienten våkner, nemlig «vendemadrassen».

– Vi tok egentlig utgangspunkt i at vi skulle kommersialisere konseptet som bestefar til Elen hadde utviklet. Men vi fant fort ut konseptet hadde begrensninger og patentet var utgått. Derfor tok vi utgangspunkt i det som var unikt, nemlig teknologien, og begynte å utvikle et nytt konsept fra bunnen av, sier daglig leder Bjørn Lorentzen.

 Viktig med lokal produksjon
Madrassen består av en stor mengde individuelle luftceller som styres av en liten datamaskin. Det er plassert sensorer rundt i hele madrassen.  Dette gjør det mulig å styre bevegelsene i madrassen, og madrassen kan tilpasse seg personen som ligge i den.  Tidewave har måttet utvide staben i løpet av tiden de har utviklet madrassen.

Både produktsjef og teknisk sjef måtte på plass, fordi utviklingen av vendemadrassen trengte mer kompetanse innen teknologi og maskinering. Mange av komponentene som brukes i madrassen er basert på støping og 3D-printing. Komponenter som må maskineres, leverer Attende.

– Attende produserer en brakett for oss som brukes inni vår kontrollenhet. Denne braketten er laget for å holde alle kretskort og annen elektronikk på plass, samtidig som den forenkler sammenstillingsprosessen. De produserer også kroker til styringsenheten på madrassen. Krokene festes på baksiden av styringsenheten og gjør det mulig å henge den på sengekanter i forskjellige størrelser. Samarbeidet med Attende har vært veldig bra og vi har fått god oppfølgning i hele prosessen. Vi har hatt gleden av flere bedriftsbesøk og har blitt godt kjent med både ansatte og hvilke muligheter som finnes innen produksjon og sammenstilling. Vi håper at vi etter hvert kan bruke Attende til produksjon av enda flere komponenter til våre produkter.

Samarbeidet mellom Attende og Tidewave kom i stand gjennom Norwegian Smart Care Cluster (NSCC), som både Attende og Tidewave er en del av. NSCC er et klyngeprosjekt med mer enn 200 medlemmer. Prosjektet legger til rette for samhandling mellom medlemsbedriftene for å skape grobunn for innovasjon innen helsenæringen. Bjørn Lorentzen er tydelig på hvorfor Attende ble valgt som leverandør:

– Kvalitet og leveringsdyktighet er en helt klar forutsetning som ligger i bunn. I tillegg ønsker vi å ha nærhet til våre leverandører, og vi prøver å bruke mest mulig lokal kompetanse der det er mulig. Attende har innfridd på alle områder. Og når vi i tillegg til dette kan være en indirekte bidragsyter til inkludering og arbeidsglede for flere, så er det rett og slett ingen tvil om valget, sier Lorentzen.

Eneste i sitt slag
Vendemadrassen er den eneste i sitt slag og har allerede fått mye oppmerksomhet i og med at den løser flere utfordringer. Pårørende eller ansatte på sykehus eller sykehjem slipper å vende på brukeren flere ganger om natten. Brukeren melder om økt søvnkvalitet, mindre oppvåkninger og at brukeren er langt mer opplagt og til stede på dagtid.
Teknologien er brukertilpasset og gjør at madrassen krummer seg rundt brukeren og beveger seg kontinuerlig i et langsomt tempo fra side til side i en tidsperiode som stilles inn. Bevegelsene er så sakte at brukeren ikke kan merke bevegelsene og beholder stillingen de ligger i. Dette skaper mindre trykk mot kroppen.

– Det fine er at programmet kan tilpasses den enkelte bruker og dens behov. Man kan velge hastighet, varighet og intervaller på vendingene. Om madrassen skal vende på en eller begge sider, pauser mellom sidene, hastighet og antall grader på vendingene. Alt dette stilles enkelt inn på en kontrollboks på sengekanten, sier Bjørn Lorentzen. 

Det har vært en lang prosess fra å kartlegge hva slags hjelpemidler som brukes i dag, avdekke hva som virkelig er problemet, brukerteste, skaffe finansiering og å finne tekniske kompetanse. Tidewave har jobbet tett opp mot institusjoner i flere kommuner siden oppstarten i 2017. Madrassen har blitt testet ut hos brukere som bor hjemme, på sykehjem og på sykehus. Det tok to år å utvikle den første prototypen og i oktober 2020 lanserte de den første madrassen. Nå er neste steg å få eksportert madrassen til Europa. – Det blir en ny fase for Tidewave, avslutter Bjørn Lorentzen.

 

Les mer om Tidewave

Les mer om Attende sitt mekaniske verksted