Arbeidsleder David: «Det beste med jobben min er å se gleden i ansiktet til mine medarbeidere når vi får til ting sammen»

David Kruse jobber som arbeidsleder hos Attende. Hans kvalitet er at han ser styrker der andre ser svakheter – både i menneskene han jobber med og i de tingene han omgir seg med. Her forteller han om hva han liker ved jobben som arbeidsleder.

David Kruse er opprinnelig fra Aalborg i Danmark, han er utdannet smed fra hjemstedet sitt, men har hele sin karriere ønsket å jobbe med mennesker. I 2011 fikk han jobb på psykiatrisk avdeling på Stavanger Universitetssykehus og senere har han jobbet fem år i et bofellesskap i Stavanger. Der fikk han for alvor oppleve gleden ved å bety noe for andre mennesker, men han savnet å få bruke de ferdighetene som lå i utdannelsen sin som smed. Dette førte ham til Attende som både jobber med produksjon og med mennesker.

– Å legge til rette for at mennesker som gjerne faller utenfor, skal kunne bidra i arbeidslivet, synes jeg er svært givende. Jeg ønsker å bety noe for andre mennesker. Det beste med jobben min er når mine medarbeidere synlig viser glede når vi får ting til sammen. Det å se glimtet i øynene, høre gleden i stemmen er helt ubeskrivelig. 

Jobben som arbeidsleder
Som arbeidsleder skal David gi veiledning og oppfølging av medarbeidere med nedsatt arbeidsevne, sørge for at de har gode arbeidsforhold for å kunne utvikle seg, føle mestring og å ha medvirkning på sin egen arbeidssituasjon. I Attende jobber det alle typer mennesker. Noen er veldig bestemte på hvilken retning de ønsker å gå i, mens andre trenger mer tro på seg selv. Andre igjen gjør den jobben de har blitt satt til og trives med det. Felles for alle som jobber hos Attende er at de har en eller annen utfordring som gjør det vanskelig for dem å få innpass i ordinært arbeidsliv.

–  De fleste har jo en diagnose og en historie, men det kjenner vi ikke til og stort sett er det ikke viktig for oss heller. Det som imidlertid er viktig, er at vi ser hva slags konsekvenser diagnosen og historien har. Noen kanskje mistet troen på seg selv og hva de kan klare å få til, andre har fysiske utfordringer som gjør det vanskelig for dem å arbeide. For meg er det viktig å bygge en relasjon til hver enkelt slik at vi kan finne deres styrker og ikke minst motivasjon.

Utvikling av hjelpemidler
David forteller om en episode han husker godt. Avdelingen hadde fått inn et oppdrag der de skulle konvoluttere. Konvoluttene skulle brettes to ganger for så å klipses sammen. Dette satte David og hans kollegaer en gruppe lystige medarbeidere i gang med. Stemningen var god og oppdraget var spennende, syntes de. David la imidlertid merke til en i gruppen som ikke fikk til å brette konvolutten ordentlig fordi fingrene var litt for korte. Da gikk smeden David inn i Attende sitt mekaniske verksted, fant et par aluminiumsplater og laget et hjelpemiddel han kunne bruke.

– Det var en viktig greie. Han ble så lei seg da han ikke fikk til å brette konvoluttene og vi så jo alle hvordan han falt ut av fellesskapet fordi han ikke kunne delta i den aktiviteten de andre holdt på med. Da han fikk dette hjelpemiddelet, var jo alt løst! Han var med i gjengen igjen og han kunne være med å bidra. Alle kan jo, noen trenger bare litt tilrettelegging.

Utnyttelse av restråstoff
David er ikke bare opptatt av å gjøre bruk av ressursene til sine medarbeidere, han gjør også bruk av de tingene han har rundt seg og bruker tid på å tenke ut hva de kan brukes til. En dag så han en full container med Europaller som skulle sendes av gårde for å brennes. Han tenkte at det var synd å kaste de og at vi kunne gjøre bruk av de til noe. Slik begynte Attende å lage opptenningsved. Ikke bare ble det en ny inntektskilde for Attende, men det har også ført til at medarbeiderne har kunnet trene seg på nye ferdigheter. Det er nettopp det det handler om for David – å lete etter nye oppgaver å trene på og å lete etter nye produkter og tjenester som markedet vil ha. Da gjelder det å være i stand til å hente fram den indre motivasjonen hos medarbeiderne og troen på at de kan bidra med noe.

– En av mine medarbeidere var fryktelig motivert for å kløyve veden. Han fikk selvfølgelig prøve seg, men han hadde ikke helt styrken i armene. Det ble mye blåveiser og smerte da han satte i gang. Likevel var han like blid og verdig når han så at det gjerne ikke var like lett for han som for alle andre. Jeg tenkte lenge på hva vi kunne gjøre. En dag kom vi over en gammel kløyvemaskin. Den pusset vi litt opp og dermed var også han med på å kløyve ved. Det er så kjekt å se når han holder på – han glemmer seg helt bort og vi må gi beskjed om at han må gå hjem og at han må spise.

I tillegg til å starte opp med vedproduksjon, bruker David klossene på Europallene til å lage lysestaker. Disse er under utvikling og han har planer om at også disse skal komme for salg. Dette fokuset kommer også Attende sine kunder til gode – spesielt gründere nyter godt av David sin kreativitet og løsningsfokus. Han er ofte med på å veilede Attende sine kunder og å komme med løsningsforslag både på produkter og på måter å produsere på. En av kundene våre har til og med kalt opp et av produktene sine etter David.

–  Det gjelder å ikke se seg blind på ting, kikke litt nøyere for å oppdage potensialet – både i menneskene rundt oss og hva vi har av ressurser som vi bare definerer som ubrukelig.