Aktivitetsdosettens helsebringende effekt: Attende ser våre kunders behov og kommer med forslag til forbedringer.

Lone Koldby brenner for å gi beboere på sykehjem en bedre hverdag. Ved å tilby mennesker med omsorgsbehov, som for eksempel personer med demens, individuelt tilrettelagte aktiviteter, kan det ha en helsebringende effekt.

Hun har jobbet mange år på sykehjem og hennes engasjement har ført til at hun har startet opp Aktivitetsdosetten. Det handler om å gi opplæring og kunnskap om demens til helsepersonell på sykehjem, slik at de opplever økt livskvalitet hos de pleietrengende og at de har bruk for mindre medisiner. Grunntanken er at aktiviteter kan virke på samme måte som medisin.

Livskvalitet satt i system
Sykehjemmet melder seg inn i Aktivitetsdosetten og det arrangeres kurs for helsepersonell som kartlegger interesser og behov til beboerne, de velger aktiviteter og dokumenterer effekten. Det hele startet på Øyane Sykehjem på Hundvåg i 2009. Der ble metoden prøvd ut av et team bestående av ergoterapeut, lege, sykepleier og helsefagarbeider. Siden har metoden blitt utviklet, og i 2014 ble Aktivitetsdosetten etablert som en ideell bedrift innen sosialt entreprenørskap med Lone Koldby som grunnlegger og daglig leder.

– Et sykehjem har spart hele 13000,- i medisinbruk på ett år. Jeg blir så glad når sykehjemmene melder om at de har redusert medisinbruken og at helsepersonalet sier at de føler de gjør en bedre jobb, sier Lone.

På et annet sykehjem ser de at sykefraværet har gått ned som et resultat av blant annet å ta i bruk Aktivitetsdosetten. Her trenger man heller ikke å bruke sovemedisin lenger. Metoden har vist seg å være effektiv, og flere sykehjem melder om at de bruker mindre av de tunge medisinene etter å ha jobbet systematisk med metodene som er utviklet.

 

Beboerne, ansatte og pårørende blir mer fornøyde og de blir bedre kjent med hverandre. En årlig undersøkelse viser at alle trives bedre, det er mindre uro og hver beboer får individuell oppmerksomhet. Det blir livskvalitet satt i system.

Aktivitetskasse
I begynnelsen laget Lone aktivitetsmateriellet selv, men etter hvert trengte hun mer hjelp. I dag syr Attende stoffposer, snekrer halvfabrikater som beboerne skal jobbe videre med. De klipper filtfigurer som skal brukes til å lage kreative bilder, produserer spillebrikker, samler og pakker esker. I tillegg bidrar Attende stort i utviklingen av produktene. Blant de bestselgende produktene finnes puss-selv-knivene som har fått navnet Rune og David. De er oppkalt etter to engasjerte ansatte i Attende som kom opp med ideen. 

Selve aktivitetene kan utføres av beboerne med støtte fra ansatte, frivillige eller pårørende. Det er laget en idékatalog som lister opp ideer til ulike aktiviteter man kan utføre. I tillegg selges aktivitetsmateriell som aktivitetskort, spill og mye annet.  Det viste seg at dette var noe flere sykehjem ønsket, og så fordelene av. Det var slik Attende ble en viktig samarbeidspartner for Aktivitetsdosetten.

– Jeg sto i en situasjon hvor jeg måtte ta det neste steget, fra å bruke all min fritid på å sy og å lage poser, spill og annet utstyr til å få satt ut denne jobben. Det ble Attende. Jeg synes Attende ser behovene i min kundegruppe og kommer med forslag til forbedringer. De er også lydhøre overfor ønsker jeg har, og vi kan utvikle og forbedre ting sammen. De har et stort søkelys på kvalitet i produktene, sier Lone.

 

Samarbeidet kom i stand gjennom Norwegian Smart Care Cluster (NSCC), som både Attende og Aktivitetsdosetten er en del av. NSCC er et klyngeprosjekt med mer enn 200 medlemmer. Prosjektet legger til rette for samhandling mellom medlemsbedriftene for å skape grobunn for innovasjon innen helsenæringen.

– Vi ble anbefalt av NSCC om å ta kontakt med Attende. For oss er det en ekstra bonus at Attende er en inkluderingsbedrift og representerer samme verdisett som oss. I tillegg til å være presise i levering, hyggelige og samarbeidsvillige, har de også bidratt stort i utviklingen av produkter. Vi er stolte av å ha Attende som samarbeidspartnere, avslutter Lone.

 

 

 

 

Les mer om Aktivitetsdosetten

Les mer om Attende sine pakke- og logistikktjenester