Vi skaper verdifull jobb til alle!

Attende sin høyeste prioritet er inkludering i arbeidslivet for alle. For oss handler det om å utnytte ressursene den enkelte har og om å skape verdi gjennom meningsfylt arbeid. 

 COVID-19: Situasjonen hos Attende

Attende følger råd og informasjon fra Folkehelseinstituttet og helsemyndighetene, og gjennomfører tiltak for å redusere risikoen i forhold til våre ansatte. Dette betyr at flere av våre deltakere og ansatte på tiltak ikke deltar i produksjonen i tiden fremover.

Attende fortsetter derimot produksjon inntil videre for å opprettholde våre forpliktelser overfor kunder. Nødvendige tiltak har blitt iverksatt for å forhindre smitte.

Vi gjør alt vi kan for å opprettholde den samme profesjonelle kundeservicen som alltid, men håper at du vil vise forståelse hvis utfordringer oppstår.

SE MER AV HVA VI GJØR:

På oppdrag fra NAV gjennomfører Attende flere ulike arbeidsmarkedstiltak for nettopp å inkludere flere i ordinært arbeidsliv.  

I tillegg tilbyr vi ulike produkter og tjenester. Dette er viktig for å kunne tilby varierte oppgaver med ulik vanskelighetsgrad for våre ansatte.