Vi skaper verdifull jobb til alle!

Attende sin høyeste prioritet er inkludering i arbeidslivet for alle. For oss handler det om å utnytte ressursene den enkelte har og om å skape verdi gjennom meningsfylt arbeid. 

SE MER AV HVA VI GJØR:

På oppdrag fra NAV gjennomfører Attende flere ulike arbeidsmarkedstiltak for nettopp å inkludere flere i ordinært arbeidsliv.  

I tillegg tilbyr vi ulike produkter og tjenester. Dette er viktig for å kunne tilby varierte oppgaver med ulik vanskelighetsgrad for våre ansatte.