Attende Sveis

Vi skaper verdifull jobb til alle!

 

Attende er en produksjonsbedrift og utviklingsarena som gjennom ulike arbeidsmarkedstiltak skal bidra til inkludering og økonomisk vekst for individer og for samfunnet.

Våre ansatte skal gjennom produksjon og levering av tjenester, bidra til verdiskapning for samfunnet, samtidig som en opplever mestring og egenutvikling.

Alle våre ansatte har kanskje ikke 100% arbeidskapasitet, men alle kan bruke 100% av det de har.

VÅRE HOVEDVIRKSOMHETSOMRÅDER

På oppdrag fra NAV gjennomfører Attende flere ulike arbeidsmarkedstiltak for nettopp å inkludere flere i ordinært arbeidsliv.  

I tillegg tilbyr vi ulike produkter og tjenester. Dette er viktig for å kunne tilby varierte oppgaver med ulik vanskelighetsgrad for våre ansatte.